Skip to main content
Home » Blogs » Lego Serious Play om competenties te bepalen per teamlid

Vorige week hebben wij kennis gemaakt met de Lego Serious Play methode. Deze sessie werd gegeven door Iris Nieuwboer. Het is een innovatieve en experimentele methode voor onder andere visie- en missievorming, strategievorming, planvorming en teambuilding. Door Lego Serious Play heeft iedereen evenveel inbreng, iedereen komt aan het woord en iedereen luistert echt naar elkaar. Lego Serious Play is dus een erg waardevolle en prettige manier om aan vraagstukken te werken.

 

Wat hebben wij gebouwd tijdens deze sessie?

Elke sessie bestaat uit dezelfde fases: bouwfase, deelfase en reflectiefase. De focus van onze sessie lag op het teambuilding aspect. We begonnen met de eerste uitdaging van Iris: “bouw je eigen persoonlijkheid en competenties.” Hierbij hebben we met behulp van Lego steentjes onze eigen persoonlijkheden en competenties gebouwd. Na het bouwen kreeg ieder teamlid de tijd om te vertellen wat het bouwwerk betekende. Vervolgens kon iedereen hier vragen over stellen.

Tijdens de tweede uitdaging werd ons gevraagd om voor een ander teamlid zijn/haar sterke punten te bouwen. Dit leverde treffende resultaten op omdat wij elkaar in deze korte periode erg goed hebben leren kennen en weten waar elkaars sterke punten liggen. De derde uitdaging richtte zich op wat wijzelf denken toe te kunnen voegen in een organisatie. Al deze uitdagingen hebben ons bewust gemaakt van onze eigen competenties en hoe andere teamleden jou zien en waarderen in het team. Kortom, een hele waardevolle sessie voor onze teambuilding!

 

Wat kan Lego Serious Play bijdragen in een organisatie?

Wanneer jij als organisatie op een innovatieve manier een vraagstuk wilt oplossen is Lego Serious Play zeker aan te raden. Iedereen kan zijn/haar kennis en mening in beelden uitdrukken en heeft een gelijkwaardige rol in het proces.

Wij als Happy Talents zijn zeer enthousiast over deze methode, wie weet kunnen we dit wel toepassen in jouw organisatie? Neem contact op via ons contactformulier.

 

Happy Talents team gebouwd met Lego Serious Play
Het Happy Talents team in lego steentjes